Tag: mật ong bị lắng đường

[fast-menu]
Mật ong rừng nguyên chất có bị kết tinh đóng đường không?

Mật ong rừng nguyên chất bị đóng đường là một hiện tượng tự nhiên minh chứng cho đó là sản phẩm mật ong chất lượng. Đóng đường (Kết tinh) là hiện tượng mật ong chuyển từ dạng lỏng sang dạng hạt (bao gồm cả hạt mịn và hạt to/thô). Đầu tiên chúng kết tinh ở dạng mịn, sau đó chuyển sang kết tinh dạng hạt. Kết tinh có nhiều hình dạng khác nhau (kết tinh dưới đáy chai, hoặc miệng chai, hoặc cả phần đáy &...